Charakterystyka:

 • trwałość rozwoju gospodarczego dzięki niezawodności dostaw energii
 • przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności gmin na rynku krajowymi międzynarodowym
 • oni zenie kosztów społecznych zachodzących przemian gospodarczych oraz poprawa warunków życia społeczeństwa
 • wykorzystanie własnych zasobów energetycznych z maksymalną efektywnością ekonomiczną i sprawnością energetyczną
 • zapewnienie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego

 

Polskie Stowarzyszenie Biogazu

Położenie: Bytów, woj. Pomorskie, Polska

 

Cele i działania:

 • wspieranie działań na rzecz energii odnawialnej
 • doradztwo i realizacja programów współpracy z podmiotami polskimi i zagranicznymi
 • działania na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy w dziedzinie energetyki
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń
 • opracowanie standardów jakości
 • centrum badań naukowo-technicznych
 • działalność wydawnicza i informacyjna promująca energie odnawialną
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych