Wierzę, że pewnego dnia woda zostanie wykorzystana jako paliwo, a wodór i tlen
Z których się składa - użyte razem lub osobno staną się niewyczerpalnym
Źródłem ciepła i światła, jakiej węgiel nie jest w stanie zapewnić.
Wierzę, że gdy zasoby węgla się wyczerpią, powinniśmy opalać
i ogrzewać wodą. W przyszłości woda zastąpi węgiel.

 

 

Jules Verne The Mysterious Island 1874r.